Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Άγιε μας Γιώργη πρέσβευε για όλο τον κόσμο...


Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου